เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ . โอกาสเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปีสถาบันแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top