schead02

คริสต์มาสสัมพันธ์

คริสต์มาสสัมพันธ์
วันที่  19-20  ธันวาคม  2559  ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์  ณ บริเวณอาคารเรียน  เวลา 10.20 น. – 10.40 น.

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อมอบความรักและการแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องทุกคนในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้ ทางชมรมนันทนาการ จับฉลากเพื่อมอบของรางวัลให้นักศึกษา เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับทุกคน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top