ประชุมฝ่ายวิชาการ

ประชุมฝ่ายวิชาการ
ประชุมฝ่ายวิชาการ

         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ประธานฝ่ายฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องประชุมอาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งสรุปเรื่องเสนอเพื่อทราบที่สำคัญๆ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...