โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ

โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ 15  กุมภาพันธ์  2560  ชมรมการศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ  ในหัวข้อ "The Christians and Seminarians's life  in China"

อ่านเพิ่มเติม...