วารสารแสงธรรมปริทัศน์

พิมพ์

วารสารแสงธรรมปริทัศน์
วารสารราย 4 เดือน วิทยาลัยแสงธรรม

sj_v33_no_1.jpg sj_v33_no_2.jpg sj_v33_no_3.jpg

sj_v34_no_1.jpg


สนใจสมัครสมาชิกและชำระค่าสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์ได้ที่
 “นางสาวอิสรีย์ กิจสวัสดิ์  ผู้ประสานงานสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์”
20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ โทร. 0-2429-0100-3


:::: ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ::::