งานกตเวทิตาจิตแด่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

พิมพ์

งานกตเวทิตาจิตแด่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
        วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 – 20.30 น. วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับ สามเณราลัยแสงธรรม จัดงานกตเวทิตาจิตแด่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสครบรอบอายุ 90 ปี บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 60 ปี สมณศักดิ์ พระคาร์ดินัล 36 ปี และ 20 ปี นายกสภาวิทยาลัยแสงธรรม ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่  วิทยาลัยแสงธรรม

  โดยในงานมีวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า วีดีทัศน์ รำอวยพร และผู้แทนกล่าวแสดงกตเวทิตาจิต แด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เสร็จแล้วร่วมรับประทานพร้อมกัน การแสดงของศิษย์เก่าสามเณรใหญ่และนักศึกษาคริสตศาสตร์ (NCC.) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าสามเณราลัยแสงธรรม  ผู้ให้การอบรม เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2019_30jan01.jpg 2019_30jan02.jpg 2019_30jan03.jpg

2019_30jan04.jpg 2019_30jan05.jpg 2019_30jan06.jpg

2019_30jan07.jpg 2019_30jan08.jpg 2019_30jan09.jpg

2019_30jan10.jpg 2019_30jan11.jpg 2019_30jan12.jpg

2019_30jan13.jpg 2019_30jan14.jpg 2019_30jan15.jpg

2019_30jan16.jpg 2019_30jan17.jpg 2019_30jan18.jpg

2019_30jan19.jpg 2019_30jan20.jpg 2019_30jan21.jpg

2019_30jan22.jpg 2019_30jan23.jpg 2019_30jan24.jpg

2019_30jan25.jpg 2019_30jan26.jpg 2019_30jan27.JPG