แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเทิดเกียรติพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งกระแสเรียก และพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์
สามเณราลัยแสงธรรม (บ้านเณรใหญ่แสงธรรม)
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
พิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเทิดเกียรติพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งกระแสเรียก
และพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์
โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน...
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2021 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ถ่ายทอดสดจากอาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ผ่านทาง Facebook​ Page​ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
อนึ่ง พิธีดังกล่าวเป็นการจัดงาน แบบจำกัดจำนวน เฉพาะเเขกของผู้รับพิธีฯ
รวมทั้งดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงขออภัยในความไม่สะดวก
โอกาสนี้ ขอคำภาวนาจากพี่น้องทุกท่าน เพื่อบรรดาสามเณรใหญ่
ที่จะเข้ารับการบวชเป็นสังฆานุกร รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์
ตลอดจนสามเณรทุกท่าน จะได้มีกระแสเรียกมั่นคงและติดตามองค์พระคริสตเจ้า
ในฐานะศาสนบริกรที่ดีจนตลอดชีวิตด้วยครับ... ขอบพระคุณครับ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top