แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

มิสซาบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16

06 jan

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดมิสซาบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 โดยบาทหลวง เจริญ ว่องประชานุกูล อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรมเป็นประธาน

พร้อมคณะสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เวลา 8.30 - 9.30 น. ณ วัดบ้านเณรใหญ่แสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top