โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ

พิมพ์

โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ 15  กุมภาพันธ์  2560  ชมรมการศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ  ในหัวข้อ "The Christians and Seminarians's life  in China"

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในครั้งนี้มีอาจารย์2 ท่าน ที่ร่วมสนทนา โดย Rev.Patrick A. Connaugtonและ คุณพ่อวีระศักดิ์ ยงศรีปณิธานมีนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมฟังการสนทนากันอย่างดี

2017_15feb01.jpg 2017_15feb02.jpg 2017_15feb03.jpg

2017_15feb04.jpg 2017_15feb05.jpg 2017_15feb06.jpg

2017_15feb07.jpg 2017_15feb08.jpg