แสงธรรมตามรอยพระบาท เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

พิมพ์

โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  หัวข้อ แสงธรรมตามรอยพระบาท เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
วันพฤหัสบดีที่ 23  กุมภาพันธ์  2560  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา หัวข้อ แสงธรรมตามรอยพระบาท เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อุทยานราชภักดิ์  และตลาดน้ำหัวหิน สามพันนามเพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์ของนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและองค์กรต่างๆและนักศึกษามีการแบ่งปันความรู้และทักษะผู้มีประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ในครั้งนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 65 คน

2017_23feb01.JPG 2017_23feb02.JPG 2017_23feb03.JPG

2017_23feb04.JPG 2017_23feb05.JPG 2017_23feb06.JPG

2017_23feb07.JPG 2017_23feb08.JPG 2017_23feb09.jpg

2017_23feb10.jpg 2017_23feb11.jpg 2017_23feb12.jpg

2017_23feb13.jpg 2017_23feb14.jpg 2017_23feb15.jpg

2017_23feb16.jpg 2017_23feb17.jpg 2017_23feb18.jpg

2017_23feb19.jpg 2017_23feb20.jpg