schead02

ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17

ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17
ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม  2560  ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านดอยทอย-หนองสนุก ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัมผัสชีวิตชาวบ้านโดยการให้นักศึกษาไปอยู่ตามบ้านเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในรูปแบบออกเยี่ยมตามบ้านเพื่อฟื้นฟูความเชื่อเป็นการตามหาผู้ที่ห่างหายจากวัดไปเยี่ยมผู้ป่วยและพูดคุยให้กำลังใจช่วยกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดจัดขึ้นหรือมีอยู่ เช่นการจัดกิจกรรม BECช่วยงานวันฉลองวัดและซ่อมบำรุงวัด ด้วยการทาสีด้านหลังฉากพระแท่น ทาสีและติดไฟกระพริบรูปพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์แบบไร้สายเพื่อใช้ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณภายในวัดการจัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนลงสู่ภาคปฏิบัติในการฝึกฝนชีวิตการเป็นผู้อภิบาลและแพร่ธรรมที่ดี ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อเจ้าอาวาส และชาวบ้านเป็นอย่างดีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20คน  และมีบาทหลวงพิริยะ ไชยมุกดาสกุล เป็นผู้ดูแลการจัดค่ายครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top