ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17

พิมพ์

ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17
ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม  2560  ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านดอยทอย-หนองสนุก ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัมผัสชีวิตชาวบ้านโดยการให้นักศึกษาไปอยู่ตามบ้านเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในรูปแบบออกเยี่ยมตามบ้านเพื่อฟื้นฟูความเชื่อเป็นการตามหาผู้ที่ห่างหายจากวัดไปเยี่ยมผู้ป่วยและพูดคุยให้กำลังใจช่วยกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดจัดขึ้นหรือมีอยู่ เช่นการจัดกิจกรรม BECช่วยงานวันฉลองวัดและซ่อมบำรุงวัด ด้วยการทาสีด้านหลังฉากพระแท่น ทาสีและติดไฟกระพริบรูปพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์แบบไร้สายเพื่อใช้ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณภายในวัดการจัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนลงสู่ภาคปฏิบัติในการฝึกฝนชีวิตการเป็นผู้อภิบาลและแพร่ธรรมที่ดี ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อเจ้าอาวาส และชาวบ้านเป็นอย่างดีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20คน  และมีบาทหลวงพิริยะ ไชยมุกดาสกุล เป็นผู้ดูแลการจัดค่ายครั้งนี้

2017_18-25mar001.jpg 2017_18-25mar002.jpg 2017_18-25mar003.jpg

2017_18-25mar004.jpg 2017_18-25mar005.jpg 2017_18-25mar006.jpg

2017_18-25mar007.jpg 2017_18-25mar008.jpg 2017_18-25mar009.jpg

2017_18-25mar010.jpg 2017_18-25mar011.jpg 2017_18-25mar012.jpg

2017_18-25mar013.jpg 2017_18-25mar014.jpg 2017_18-25mar015.jpg

2017_18-25mar016.jpg 2017_18-25mar017.jpg 2017_18-25mar018.jpg

2017_18-25mar019.jpg 2017_18-25mar020.jpg 2017_18-25mar021.jpg

2017_18-25mar022.jpg 2017_18-25mar023.jpg 2017_18-25mar024.jpg

2017_18-25mar025.jpg 2017_18-25mar026.jpg 2017_18-25mar027.jpg

2017_18-25mar028.jpg 2017_18-25mar029.jpg 2017_18-25mar030.jpg

2017_18-25mar031.jpg 2017_18-25mar032.jpg 2017_18-25mar033.jpg

2017_18-25mar034.jpg 2017_18-25mar035.jpg 2017_18-25mar036.jpg

2017_18-25mar037.jpg 2017_18-25mar038.jpg