วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิมพ์

วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
        วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.20 น. บาทหลวงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานทุกท่าน ร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดิ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม

2017_8aug001.jpg 2017_8aug002.jpg 2017_8aug003.jpg

2017_8aug004.jpg 2017_8aug005.jpg 2017_8aug006.jpg

2017_8aug007.jpg 2017_8aug008.jpg 2017_8aug009.jpg

2017_8aug010.jpg