โครงการทัศนศึกษาชมโครงการส่วนพระองค์

พิมพ์

โครงการทัศนศึกษาชมโครงการส่วนพระองค์
        ชมรมการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา,สวนสัตว์ดุสิต และพระที่นั่งอนันตสมาคม  ในวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560  มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 66 คน


2017_28sep01.JPG 2017_28sep02.JPG 2017_28sep03.JPG

2017_28sep04.JPG 2017_28sep05.JPG 2017_28sep06.JPG

2017_28sep07.JPG 2017_28sep08.JPG