schead02

โครงการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้

โครงการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้
       วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมการศึกษา ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเยี่ยมชมวัดภูเขาทอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 95 ท่าน


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top