schead02

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
       วันอังคารที่ 6  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ  โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม

            ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 57  ราย  ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top