schead02

กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ชมรมกีฬาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี กล่าวเปิดงานครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อการจัดงานครั้งนี้ คือ “Laudato Si’ Games”

ในภาคเช้ามีการเดินขบวนพาเหรดและการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-พลอดุลยเดช ต่อจากนั้นมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ฟุตบอลประเพณีระหว่างศิษย์เก่าแสงธรรม-ศิษย์รุ่นปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ให้การอบรม ศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้​

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top