schead02

เลือกตั้งนายกสโมสร ประจำปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งนายกสโมสร ประจำปีการศึกษา 2561
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพุธ    ที่ 14  กุมภาพันธ์  2561  ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม


       ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน  2 คน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบรรดานักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน  ซึ่งนายณัฐพงษ์ พรหมทอง นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือก และสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยมี บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและบาทหลวง ดร.ธวัช  สิงห์สา มอบของที่ระลึกให้กับนายกสโมสร ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ ​

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top