บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิมพ์

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.15 – 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอยทั้ง 2 สะพาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2018_23july001.jpg 2018_23july002.jpg 2018_23july003.jpg

2018_23july004.jpg 2018_23july005.jpg 2018_23july006.jpg

2018_23july007.jpg 2018_23july008.jpg 2018_23july009.jpg

2018_23july010.jpg 2018_23july011.jpg 2018_23july012.jpg

2018_23july013.jpg 2018_23july014.jpg 2018_23july015.jpg

2018_23july016.jpg 2018_23july017.jpg 2018_23july018.jpg

2018_23july019.jpg 2018_23july020.jpg 2018_23july021.jpg

2018_23july022.jpg 2018_23july023.jpg 2018_23july024.jpg

2018_23july025.jpg 2018_23july026.jpg 2018_23july027.jpg

2018_23july028.jpg 2018_23july029.jpg 2018_23july030.jpg

2018_23july031.jpg 2018_23july032.jpg 2018_23july033.jpg

2018_23july034.jpg 2018_23july035.jpg