วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

พิมพ์

วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.20 น. บาทหลวงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานทุกท่าน ร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาฯ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2561 โดยบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดิ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม

2018_24july01.jpg 2018_24july02.jpg 2018_24july03.jpg

2018_24july04.jpg 2018_24july05.jpg 2018_24july06.jpg

2018_24july07.jpg 2018_24july08.jpg 2018_24july09.jpg

2018_24july10.jpg 2018_24july11.jpg 2018_24july12.jpg