เวทีทรรศนะ “มุมมองคริสตชนคาทอลิกกับโทษประหารชีวิตในสังคมไทย”

พิมพ์

ทรรศนะขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองคริสตชนคาทอลิกกับโทษประหารชีวิตในสังคมไทย”
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:20-10.40 น. ชมรมการศึกษาได้จัดโครงการเวทีทรรศนะขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองคริสตชนคาทอลิกกับโทษประหารชีวิตในสังคมไทย” โดยมีวิทยากรเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชา   เทววิทยา นายพูลทรัพย์  ลีนานุรักษ์ นายสมพร ฤทัยหวนพนา และนายภัทร์ติยะ  อินทวัน เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และพิธีกรดำเนินรายการโดย นายพรสรร  สิงห์ชัย ประธานชมรมการศึกษา  ณ บริเวณอาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


2018_21july01.jpg 2018_21july02.jpg 2018_21july03.jpg

2018_21july04.jpg 2018_21july05.jpg 2018_21july06.jpg

2018_21july07.jpg 2018_21july08.jpg 2018_21july09.jpg

2018_21july10.jpg 2018_21july11.jpg 2018_21july12.jpg

2018_21july13.jpg 2018_21july14.jpg 2018_21july15.jpg

2018_21july16.jpg 2018_21july17.jpg 2018_21july18.jpg