การอบรมการสร้างสรรค์และผลิตบทเพลงเสริมศรัทธา

พิมพ์

การอบรมการสร้างสรรค์และผลิตบทเพลงเสริมศรัทธา
        วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายาม พ.ศ.2561 ชมรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์และผลิตบทเพลงเสริมศรัทธาขึ้นเพี่อการแพร่ธรรมด้วยดนตรีร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ที่มาอบรมได้เข้าใจว่าการที่เราจะทำบทเพลงขึ้นมาหนึ่งบทเพลงนั้นต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้การสร้างสรรค์บทเพลงนั้นเหมาะแก่การใช้ในพิธีกรรม

โดยมีวิทยากรคือ คุณแมนลักษณ์  ทุมกานนท์ (คุณโซ่ วง Etc.) มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร 2  บ้านเณรใหญ่แสงธรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน

2018_13sep01.jpg 2018_13sep02.jpg 2018_13sep03.jpg

2018_13sep04.jpg 2018_13sep05.jpg 2018_13sep06.jpg

2018_13sep07.jpg 2018_13sep08.jpg 2018_13sep09.jpg

2018_13sep10.jpg 2018_13sep11.jpg 2018_13sep12.jpg

2018_13sep13.jpg 2018_13sep14.jpg 2018_13sep15.jpg