วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้

พิมพ์

วจนพิธีกรรมเพื่อภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของบาทหลวงซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้
          วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมเพื่อภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของบาทหลวงซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้, เอส.เจ ซึ่งท่านได้เป็นคุณพ่อวิญญาณรักษ์ของสถาบันสามเณราลัยแสงธรรมและอาจารย์สอนที่วิทยาลัยแสงธรรม

ซึ่งตลอดชีวิตของท่านได้มอบอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนจักรในประเทศไทยตลอดจนที่สุดท้ายที่คุณพ่อทำงานคือสถาบันสามเณราลัยแสงธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของคุณพ่อสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์

บาทหลวงซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้,เอส.เจ (31 ก.ค. 1924 - 26 ก.ย. 2018) มิชชันนารีที่ประเทศไทย 51 ปี  นักบวชในคณะเยสุอิต 69 ปี  พระสงฆ์ 63 ปี

2018_28sep001.jpg 2018_28sep002.jpg 2018_28sep003.jpg

2018_28sep004.jpg 2018_28sep005.jpg 2018_28sep006.jpg

2018_28sep007.jpg 2018_28sep008.jpg 2018_28sep009.jpg

2018_28sep010.jpg 2018_28sep011.jpg 2018_28sep012.jpg