ดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง 350 ปี มิสซังสยาม

พิมพ์

ดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง 350 ปี มิสซังสยาม
วันพุธที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง 350 ปี มิสซังสยาม ในหัวข้อเรื่อง "จาริก ศรัทธา คีตา ความหวัง" ณ หอประชุม  Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน  7 วง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการแสดงจากวงรับเชิญพิเศษ วงจำอวดแสงธรรม ซึ่งได้รับเสียงหัวเราะเป็นอย่างมาก โดยผลการแข่งขันครั้งนี้

วงที่ชนะเลิศ  คือ วง Walk with Love  นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ชั้นปีที่ 3

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วง นกฮูก  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ชั้นปีที่ 2  

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง Valid  brand นักศึกษาบ้านอบรมคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า

ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก

2018_14nov001.jpg 2018_14nov002.jpg 2018_14nov003.jpg

2018_14nov004.jpg 2018_14nov005.jpg 2018_14nov006.jpg

2018_14nov007.jpg 2018_14nov008.jpg 2018_14nov009.jpg

2018_14nov010.jpg 2018_14nov011.jpg 2018_14nov012.jpg

2018_14nov013.jpg 2018_14nov014.jpg 2018_14nov015.jpg

2018_14nov016.jpg 2018_14nov017.jpg 2018_14nov018.jpg

2018_14nov019.jpg 2018_14nov020.jpg 2018_14nov021.jpg

2018_14nov022.jpg 2018_14nov023.jpg 2018_14nov024.jpg

2018_14nov025.jpg 2018_14nov026.jpg 2018_14nov027.jpg

2018_14nov028.jpg 2018_14nov029.jpg 2018_14nov030.jpg

2018_14nov031.jpg 2018_14nov032.jpg 2018_14nov033.jpg

2018_14nov034.jpg 2018_14nov035.jpg 2018_14nov036.jpg

2018_14nov037.jpg 2018_14nov038.jpg 2018_14nov039.jpg

2018_14nov040.jpg 2018_14nov041.jpg 2018_14nov042.jpg

2018_14nov043.jpg 2018_14nov044.jpg 2018_14nov045.jpg