แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

งานวันคริสต์มาสสัมพันธ์

 งานวันคริสมาสสัมพันธ์
      ในวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ชมรมนันทนาการได้จัดงานวันคริสต์มาสสัมพันธ์ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารเรียน เวลา 11.30 – 13.30 น. เพื่อมอบความรักและการแบ่งปันให้กับบรรดานักศึกษาทุกๆ คน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่

ในงานมีกิจกรรมการจับของรางวัล มีวงดนตรีรับเชิญที่ได้รางวัลชนะเลิศจากงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง มาเล่นในงานนี้และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันภายในวิทยาลัย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและครึกครื้น ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top