แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

เวทีทรรศนะ “ คริสตชนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

เวทีทรรศนะ “ คริสตชนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”
เวทีทรรศนะ “ คริสตชนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

    ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พศ.2562 ทางชมรมการศึกษาได้จัดโครงการเวทีทรรศนะขึ้น โดยใช้หัวข้อ “ คริสตชนไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีตัวแทนนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 4 ท่านมาร่วมเสวนานครั้งนี้ คือ

·         บร.ตั้ม ศุภวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สังฆมณฑลอุบลราชธานี

·         บร.โย่ว วีรภัทร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สังฆมณฑลนครสวรรค์

·         บร.โพวี สมเกียรติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สังฆมณฑลเชียงใหม่

·         บร.เบสท์ วรวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะคามิลเลียน

ผู้ดำเนินรายการ บร.พรสรร ประธานชมรมการศึกษา

โดยในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคุณพ่อ เจ้าหน้า นักศึกษาทุกๆคน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top