แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การเลือกตั้งนายกสโมสรคนใหม่ประจำการศึกษาปี 2562

การเลือกตั้งนายกสโมสรคนใหม่ประจำการศึกษาปี 2562
การเลือกตั้งนายกสโมสรคนใหม่ประจำการศึกษาปี 2562

        วันจันทร์ที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 ทางสโมสรนักศึกษาวิทาลัยแสงธรรม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรคนใหม่ประจำการศึกษาปี 2562 ซึ่งนายกสมัยที่แล้วคือ นายณัฐพงษ์ พรมหทอง ที่ได้หมดวาระและสำเร็จการศึกษา ในปีนี้มีผู้สมัครเลือกลงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน ทั้งหมด 2 ท่านด้วยกัน คือนายพิชัย และนายวีรภัทร ซึ่งในวันนี้มีนักศึกษามาใช้สิทธิ์กันอย่างคับขังเลยที่เดี่ยว และผลคะแนนเลือกตั้งในปีนี้มติเป็นเอกฉันท์ คือ นายวีรภัทร ได้เป็นนายกสโมสร ประจำปีการศึกษา 2562

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top