แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

"ศิษย์แสงธรรม นำรักและรับใช้ ด้วยใจเมตตา"

"ศิษย์แสงธรรม นำรักและรับใช้ ด้วยใจเมตตา"
"ศิษย์แสงธรรม นำรักและรับใช้ ด้วยใจเมตตา"

     ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2019 พวกเรานักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมจำนวน 21 คน เดินทางมายัง วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ภายใต้แนวคิด "ศิษย์แสงธรรม นำรักและรับใช้ ด้วยใจเมตตา" ซึ่งจัดโดย ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

    โดยช่วงแรก "คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน" เจ้าอาวาสวัดฯ ได้กล่าวต้อนรับ และแบ่งปันข้อคิดแก่พวกเรา เกี่ยวกับการทำงานอภิบาลคนยากจน ผู้ป่วยในชุมชน และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม

    จากนั้น คุณพ่ออาดรีอาโน ได้นำพวกเราออกเดินทางไปยัง ชุมชนวัดสะแก ปทุมธานี เพื่อลงสนามจริง กระจายตัวกันไปเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชน และพี่น้องต่างศาสนาในชุมชนแห่งนี้

ก่อนจะกลับมารับฟังข้อคิดดีดีปิดท้าย จาก "คุณพ่ออภิชาติ นามวงษ์" (พ่อคิน) พระสงฆ์ใหม่ของคณะธรรมทูตไทย และเดินทางกลับวิทยาลัย

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top