แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 19

ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 19
ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 19

     ในวันที่ 17-23 มีนาคม 2562 ทางชมรมสังคมพัฒนา ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 19 ขึ้น ในปีนี้พวกเราชาวแสงธรรมได้ไปเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและได้ช่วยในการต่อเติมด้านหลังของวัด ณ หมู่บ้านห้วยทรายเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีนักศึกษที่ไปรวมจำนวนทั้งหมด 25 คน

    โดยในค่ายอาสาครั้งนี้ พวกเรานักศึกษาได้เรียนรู้และได้เห็นวิถีชีวิตของชาวม้ง ที่หลายคนอาจจะเคยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก ได้เห็นความมีน้ำใจและการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่พวกเขาได้มอบให้แก่พวกเรา และมีคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธานได้ไปร่วมค่ายกับเราในครั้งนี้ด้วยครับ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top