ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 19

พิมพ์

ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 19
ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 19

     ในวันที่ 17-23 มีนาคม 2562 ทางชมรมสังคมพัฒนา ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 19 ขึ้น ในปีนี้พวกเราชาวแสงธรรมได้ไปเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและได้ช่วยในการต่อเติมด้านหลังของวัด ณ หมู่บ้านห้วยทรายเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีนักศึกษที่ไปรวมจำนวนทั้งหมด 25 คน

    โดยในค่ายอาสาครั้งนี้ พวกเรานักศึกษาได้เรียนรู้และได้เห็นวิถีชีวิตของชาวม้ง ที่หลายคนอาจจะเคยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก ได้เห็นความมีน้ำใจและการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่พวกเขาได้มอบให้แก่พวกเรา และมีคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธานได้ไปร่วมค่ายกับเราในครั้งนี้ด้วยครับ

2019_17-23mar001.jpg 2019_17-23mar002.jpg 2019_17-23mar003.jpg

2019_17-23mar004.jpg 2019_17-23mar005.jpg 2019_17-23mar006.jpg

2019_17-23mar007.jpg 2019_17-23mar008.jpg 2019_17-23mar009.jpg

2019_17-23mar010.jpg 2019_17-23mar011.jpg 2019_17-23mar012.jpg

2019_17-23mar013.jpg 2019_17-23mar014.jpg 2019_17-23mar015.jpg

2019_17-23mar016.jpg 2019_17-23mar017.jpg 2019_17-23mar018.jpg

2019_17-23mar019.jpg 2019_17-23mar020.jpg 2019_17-23mar021.jpg

2019_17-23mar022.jpg 2019_17-23mar023.jpg 2019_17-23mar024.jpg

2019_17-23mar025.jpg 2019_17-23mar026.jpg 2019_17-23mar027.jpg

2019_17-23mar028.jpg 2019_17-23mar029.jpg 2019_17-23mar030.jpg

2019_17-23mar031.jpg 2019_17-23mar032.jpg 2019_17-23mar033.jpg

2019_17-23mar034.jpg 2019_17-23mar035.jpg 2019_17-23mar036.jpg

2019_17-23mar037.jpg 2019_17-23mar038.jpg 2019_17-23mar039.jpg

2019_17-23mar040.jpg 2019_17-23mar041.jpg 2019_17-23mar042.jpg

2019_17-23mar043.jpg 2019_17-23mar044.jpg 2019_17-23mar045.jpg

2019_17-23mar046.jpg 2019_17-23mar047.jpg 2019_17-23mar048.jpg

2019_17-23mar049.jpg 2019_17-23mar050.jpg 2019_17-23mar051.jpg

2019_17-23mar052.jpg 2019_17-23mar053.jpg 2019_17-23mar054.jpg

2019_17-23mar055.jpg 2019_17-23mar056.jpg 2019_17-23mar057.jpg

2019_17-23mar058.jpg 2019_17-23mar059.jpg 2019_17-23mar060.jpg

2019_17-23mar061.jpg 2019_17-23mar062.jpg 2019_17-23mar063.jpg

2019_17-23mar064.jpg 2019_17-23mar065.jpg 2019_17-23mar066.jpg

2019_17-23mar067.jpg 2019_17-23mar068.jpg 2019_17-23mar069.jpg

2019_17-23mar070.jpg 2019_17-23mar071.jpg 2019_17-23mar072.jpg

2019_17-23mar073.jpg 2019_17-23mar074.jpg 2019_17-23mar075.jpg

2019_17-23mar076.jpg 2019_17-23mar077.jpg 2019_17-23mar078.jpg

2019_17-23mar079.jpg