แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วจนพิธีกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วจนพิธีกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.20 น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดวจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกัน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรมโดยบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ในนามอธิการบดี เป็นประธานในพิธี

และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top