กิจกรรมรับน้องปีการศึกษา 2562

พิมพ์

กิจกรรมรับน้องปีการศึกษา 2562
กิจกรรมรับน้องปีการศึกษา 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน

ฐานที่ 1 เป็นกิจกรรมของฐานปรัชญา ฐานที่ 2เป็นกิจกรรมของชั้นเทววิทยา ฐานที่ 3 เป็นกิจกรรมของฐานคริสตศาสตร์ ฐานที่ 4 เป็นกิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งในทุกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปทั้งสิ้น  190  คน

2019_20jun0201.JPG 2019_20jun0202.JPG 2019_20jun0203.JPG

2019_20jun0204.JPG 2019_20jun0205.JPG 2019_20jun0206.JPG

2019_20jun0207.JPG 2019_20jun0208.JPG 2019_20jun0209.JPG

2019_20jun0210.JPG 2019_20jun0211.JPG 2019_20jun0212.JPG

2019_20jun0213.JPG 2019_20jun0214.JPG 2019_20jun0215.JPG

2019_20jun0216.JPG 2019_20jun0217.JPG 2019_20jun0218.JPG

2019_20jun0219.JPG 2019_20jun0220.JPG 2019_20jun0221.JPG

2019_20jun0222.JPG 2019_20jun0223.JPG 2019_20jun0224.JPG

2019_20jun0225.JPG 2019_20jun0226.JPG 2019_20jun0227.JPG

2019_20jun0228.JPG 2019_20jun0229.JPG 2019_20jun0230.JPG

2019_20jun0231.JPG 2019_20jun0232.JPG 2019_20jun0233.JPG

2019_20jun0234.JPG 2019_20jun0235.JPG 2019_20jun0236.JPG

2019_20jun0237.JPG 2019_20jun0238.JPG 2019_20jun0239.JPG

2019_20jun0240.JPG 2019_20jun0241.JPG 2019_20jun0242.JPG

2019_20jun0243.JPG 2019_20jun0244.JPG 2019_20jun0245.JPG

2019_20jun0246.JPG 2019_20jun0247.JPG 2019_20jun0248.JPG

2019_20jun0249.JPG 2019_20jun0250.JPG 2019_20jun0251.JPG