แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว
วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.20 – 10.40  น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรม  วจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในโอกาสถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมวจนพิธีกรรมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top