วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว
วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.20 – 10.40  น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรม  วจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในโอกาสถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมวจนพิธีกรรมในครั้งนี้

2019_23july001.JPG 2019_23july002.JPG 2019_23july003.JPG

2019_23july004.JPG 2019_23july005.JPG 2019_23july006.JPG

2019_23july007.JPG 2019_23july008.JPG 2019_23july009.JPG

2019_23july010.JPG 2019_23july011.JPG 2019_23july012.JPG

2019_23july013.JPG 2019_23july014.JPG 2019_23july015.JPG

2019_23july016.JPG 2019_23july017.JPG 2019_23july018.JPG

2019_23july019.JPG 2019_23july020.JPG 2019_23july021.JPG

2019_23july022.JPG 2019_23july023.JPG 2019_23july024.JPG

2019_23july025.JPG 2019_23july026.JPG 2019_23july027.JPG