แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และสะพานลอย โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top