แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

เวทีทรรศนะ หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”

เวทีทรรศนะ  หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”
เวทีทรรศนะ  หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”

        วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พศ.2562 เวลา 10.20 – 10.40 น. ชมรมการศึกษา ได้จัดโครงการเวทีทรรศนะ   หัวข้อ  “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”   ณ บริเวณ ชั้น 1  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม มีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ร่วมเสวนาโดยนายนนทชัย ริทู  นายพิสิทธิ์ ยอแซฟ และดำเนินรายการโดยนายศิลาคุปต์    ศรีสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก  

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top