กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันแม่แห่งชาติ

พิมพ์

วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันแม่แห่งชาติ

        วันพุธที่ 14  สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   และเพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาล  ให้รู้จักรัก  รู้จักการที่จะรับใช้ผู้อื่น  และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในวิทยาลัย มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงกัน

2019_6aug01.JPG 2019_6aug02.JPG 2019_6aug03.JPG

2019_6aug04.JPG 2019_6aug05.JPG 2019_6aug06.JPG

2019_6aug07.JPG 2019_6aug08.JPG 2019_6aug09.JPG

2019_6aug10.JPG 2019_6aug11.JPG 2019_6aug12.JPG

2019_6aug13.JPG 2019_6aug14.JPG 2019_6aug15.JPG

2019_6aug16.JPG 2019_6aug17.JPG 2019_6aug18.JPG

2019_6aug19.JPG 2019_6aug20.JPG 2019_6aug21.JPG

2019_6aug22.JPG 2019_6aug23.JPG 2019_6aug24.JPG

2019_6aug25.JPG 2019_6aug26.JPG 2019_6aug27.JPG

2019_6aug28.JPG 2019_6aug29.JPG 2019_6aug30.JPG

2019_6aug31.JPG 2019_6aug32.JPG 2019_6aug33.JPG

2019_6aug34.JPG 2019_6aug35.JPG 2019_6aug36.JPG

2019_6aug37.JPG 2019_6aug38.JPG 2019_6aug39.JPG

2019_6aug40.JPG 2019_6aug41.JPG 2019_6aug42.JPG

2019_6aug43.JPG 2019_6aug44.JPG 2019_6aug45.JPG

2019_6aug46.JPG 2019_6aug47.JPG 2019_6aug48.JPG

2019_6aug49.JPG 2019_6aug50.JPG 2019_6aug51.JPG

2019_6aug52.JPG 2019_6aug53.JPG 2019_6aug54.JPG

2019_6aug55.JPG 2019_6aug56.JPG 2019_6aug57.JPG

2019_6aug58.JPG 2019_6aug59.JPG 2019_6aug60.JPG

2019_6aug61.JPG 2019_6aug62.JPG 2019_6aug63.JPG

2019_6aug64.JPG 2019_6aug65.JPG 2019_6aug66.JPG

2019_6aug67.JPG 2019_6aug68.JPG