แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯวันแม่แห่งชาติ

    วันพุธที่  4  กันยายน  2562  เวลา  09.00 – 12.00 น.  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา  จัดให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง(วันแม่แห่งชาติ)  ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์


                ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top