กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯวันแม่แห่งชาติ

พิมพ์

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯวันแม่แห่งชาติ

    วันพุธที่  4  กันยายน  2562  เวลา  09.00 – 12.00 น.  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา  จัดให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง(วันแม่แห่งชาติ)  ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์


                ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2019_4sep01.JPG 2019_4sep02.JPG 2019_4sep03.JPG

2019_4sep04.JPG 2019_4sep05.JPG 2019_4sep06.JPG

2019_4sep07.JPG 2019_4sep08.JPG 2019_4sep09.JPG

2019_4sep10.JPG 2019_4sep11.JPG 2019_4sep12.JPG

2019_4sep13.JPG 2019_4sep14.JPG 2019_4sep15.JPG

2019_4sep16.JPG 2019_4sep17.JPG 2019_4sep18.JPG

2019_4sep19.JPG 2019_4sep20.JPG 2019_4sep21.JPG

2019_4sep22.JPG 2019_4sep23.JPG 2019_4sep24.JPG

2019_4sep25.JPG 2019_4sep26.JPG 2019_4sep27.JPG

2019_4sep28.JPG 2019_4sep29.JPG 2019_4sep30.JPG

2019_4sep31.JPG 2019_4sep32.JPG 2019_4sep33.JPG

2019_4sep34.JPG 2019_4sep35.JPG 2019_4sep36.JPG

2019_4sep37.JPG 2019_4sep38.JPG 2019_4sep39.JPG

2019_4sep40.JPG 2019_4sep41.JPG 2019_4sep42.JPG

2019_4sep43.JPG