แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

“เรียนรู้เรื่องดวงดาว วิทยาศาสตร์และเงินทอง สู่การใช้ชีวิตในงานอภิบาล”

“เรียนรู้เรื่องดวงดาว วิทยาศาสตร์และเงินทอง สู่การใช้ชีวิตในงานอภิบาล”
“เรียนรู้เรื่องดวงดาว วิทยาศาสตร์และเงินทอง สู่การใช้ชีวิตในงานอภิบาล”

       ในวันพฤหัสที่ 26 กันยายน 2562 ชมรมการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการทัศนศึกษา ในหัวข้อ “เรียนรู้เรื่องดวงดาว วิทยาศาสตร์และเงินทอง สู่การใช้ชีวิตในงานอภิบาล” โดยเดินทางไปยัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)  และต่อจากนั้นเดินทางไปเรียนรู้เรื่องการลงทุน ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) มีวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม 24 คน


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top