แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง “LIVE LOVE LORD”

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง “LIVE LOVE LORD”
งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง “LIVE LOVE LORD”

         วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัย แสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง LIVE LOVE LORD “ใช้พลังของเราในทางที่ดี ปลูกฝังความเป็นพี่น้อง ติดตามองค์พระเยซูเจ้า” ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 วงนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการแสดงจากวงรับเชิญพิเศษ

โดยผลการแข่งขันครั้งนี้
วงที่ชนะเลิศ คือ วง แพนนีเซีย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วง CANGE TO CHANCE นักศึกษาบ้าน Ncc.
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง C three L จากคณะคามิลเลียน และ วงเบธาราม คณะเบธาราม
ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top