งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง “LIVE LOVE LORD”

พิมพ์

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง “LIVE LOVE LORD”
งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง “LIVE LOVE LORD”

         วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัย แสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง LIVE LOVE LORD “ใช้พลังของเราในทางที่ดี ปลูกฝังความเป็นพี่น้อง ติดตามองค์พระเยซูเจ้า” ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 วงนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการแสดงจากวงรับเชิญพิเศษ

โดยผลการแข่งขันครั้งนี้
วงที่ชนะเลิศ คือ วง แพนนีเซีย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วง CANGE TO CHANCE นักศึกษาบ้าน Ncc.
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง C three L จากคณะคามิลเลียน และ วงเบธาราม คณะเบธาราม
ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก

2019_13nov01.JPG 2019_13nov02.JPG 2019_13nov03.JPG

2019_13nov04.JPG 2019_13nov05.JPG 2019_13nov06.JPG

2019_13nov07.JPG 2019_13nov08.JPG 2019_13nov09.JPG

2019_13nov10.JPG 2019_13nov11.JPG 2019_13nov12.JPG

2019_13nov13.JPG 2019_13nov14.JPG 2019_13nov15.JPG

2019_13nov16.JPG 2019_13nov17.JPG 2019_13nov18.JPG

2019_13nov19.JPG 2019_13nov20.JPG 2019_13nov21.JPG

2019_13nov22.JPG 2019_13nov23.JPG 2019_13nov24.JPG

2019_13nov25.JPG 2019_13nov26.JPG 2019_13nov27.JPG

2019_13nov28.JPG 2019_13nov29.JPG 2019_13nov30.JPG

2019_13nov31.JPG 2019_13nov32.JPG 2019_13nov33.JPG

2019_13nov34.JPG 2019_13nov35.JPG 2019_13nov36.JPG

2019_13nov37.JPG 2019_13nov38.JPG 2019_13nov39.JPG

2019_13nov40.JPG 2019_13nov41.JPG