แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

งานคริสต์มาสสัมพันธ์

งานคริสต์มาสสัมพันธ์
งานคริสต์มาสสัมพันธ์

       วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 – 13.30 น. ชมรมนันทนาการได้จัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ ขึ้น ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม วัตถุประสงค์เพื่อมอบความรักและการแบ่งปันให้กับบรรดานักศึกษาทุกๆ คน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

ในงานมีกิจกรรมการจับของรางวัล มีวงดนตรีรับเชิญที่ได้รางวัลชนะเลิศจากงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง มาเล่นประกอบในงานในครั้งนี้ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและครึกครื้น

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top