งานคริสต์มาสสัมพันธ์

พิมพ์

งานคริสต์มาสสัมพันธ์
งานคริสต์มาสสัมพันธ์

       วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 – 13.30 น. ชมรมนันทนาการได้จัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ ขึ้น ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม วัตถุประสงค์เพื่อมอบความรักและการแบ่งปันให้กับบรรดานักศึกษาทุกๆ คน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

ในงานมีกิจกรรมการจับของรางวัล มีวงดนตรีรับเชิญที่ได้รางวัลชนะเลิศจากงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง มาเล่นประกอบในงานในครั้งนี้ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและครึกครื้น

1_900x401.JPG 2019_17dec01.JPG 2019_17dec02.JPG

2019_17dec03.JPG 2019_17dec04.JPG 2019_17dec05.JPG

2019_17dec06.JPG 2019_17dec07.JPG 2019_17dec08.JPG

2019_17dec09.JPG 2019_17dec10.JPG 2019_17dec11.JPG

2019_17dec12.JPG 2019_17dec13.JPG 2019_17dec14.JPG

2019_17dec15.JPG 2019_17dec16.JPG 2019_17dec17.JPG

2019_17dec18.JPG 2019_17dec19.JPG 2019_17dec20.JPG

2019_17dec21.JPG 2019_17dec22.JPG 2019_17dec23.JPG

2019_17dec24.JPG 2019_17dec25.JPG 2019_17dec26.JPG

2019_17dec27.JPG 2019_17dec28.JPG 2019_17dec29.JPG

2019_17dec30.JPG 2019_17dec31.JPG 2019_17dec32.JPG

2019_17dec33.JPG 2019_17dec34.JPG 2019_17dec35.JPG

2019_17dec36.JPG 2019_17dec37.JPG 2019_17dec38.JPG

2019_17dec39.JPG IMG_1825_900x600.JPG IMG_1826_900x600.JPG

IMG_1828_900x600.JPG IMG_1831-Pano_900x407.JPG IMG_1840_900x600.JPG

IMG_1842_900x600.JPG IMG_1843_900x600.JPG IMG_1845_900x600.JPG

IMG_1846_900x600.JPG IMG_1847_900x600.JPG IMG_1848_900x600.JPG

IMG_1852_900x600.JPG IMG_1853_900x600.JPG IMG_1859_900x600.JPG

IMG_1862_900x600.JPG IMG_1864_900x600.JPG IMG_1866_900x600.JPG

IMG_1870_900x600.JPG IMG_1872_900x600.JPG IMG_1874_900x600.JPG

IMG_1876_900x600.JPG IMG_1878_900x600.JPG IMG_1885_900x600.JPG

IMG_1889_900x600.JPG IMG_1911_900x600.JPG IMG_1913_900x600.JPG

IMG_1914_900x600.JPG IMG_1916_900x600.JPG IMG_1920_900x600.JPG

IMG_1921_900x600.JPG IMG_1925_900x600.JPG IMG_1926_900x600.JPG

IMG_1928_900x600.JPG