แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าฯ

วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าฯ
วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าฯ

       วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางวิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดวจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณอาคารเรียน  วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top