แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนี

        วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทางเดินด้านหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ตั้งแต่บริเวณปากซอยวัดอ้อมใหญ่ถึงซอยวัดเทียนดัด และบริเวณภายในรอบวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้เข้าร่วมกันทำความสะอาดใรครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top