แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯวันแม่แห่งชาติ

           วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

          ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย ได้รับโลหิตจากการบริจาค จำนวน 52 ยูนิต ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top