วจนพิธีกรรมโอกาสระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร

พิมพ์

วจนพิธีกรรมโอกาสระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมโอกาสระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร โดย บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

 

2022_17june01.png 2022_17june02.jpg 2022_17june03.jpg

2022_17june04.jpg 2022_17june05.jpg 2022_17june06.jpg

2022_17june07.jpg 2022_17june08.jpg 2022_17june09.jpg

2022_17june10.jpg 2022_17june11.jpg 2022_17june12.jpg

2022_17june13.jpg 2022_17june14.jpg