โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.30-17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

โดย บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมช่วยกันปลูกหญ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์วิทยาลัยแสงธรรม

2022_20june01.jpg 2022_20june02.jpg 2022_20june03.jpg

2022_20june04.jpg 2022_20june05.jpg 2022_20june06.jpg

2022_20june07.jpg 2022_20june08.jpg 2022_20june09.jpg

2022_20june10.jpg 2022_20june11.jpg 2022_20june12.jpg

2022_20june13.jpg 2022_20june14.jpg 2022_20june15.jpg

2022_20june16.jpg 2022_20june17.jpg