แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะสงฆ์ คณาจารย์ และนักศึกษา เวลา 11.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top